KİŞİSEL VERİ BÜLTENİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GÜNCEL GELİŞMELER

Bültenimizden Kişisel Verilerin Korunması Hukuku kapsamında ulusal ve uluslararası gündemde yaşanan güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

QUEBEC VERİ KORUMA OTORİTESİ, 2022 YILI FAALİYET RAPORUNU YAYIMLADI

Quebec Veri Koruma Otoritesi, 2022-2023 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, 2019-2023 yılı Stratejik Planında belirtilen bütün hedeflere ulaşıldığı ifade edildi.

Raporda, faaliyetlere ilişkin birtakım istatistiki bilgiler de yer alıyor. Bunlar arasında, işleme alınan şikayet sayısı, gerçekleştirilen denetimler, kurumun bütçesi gibi hususlar da yer alıyor.

27.10.2023

TÜRKİYE'DEN GÜNCEL GELİŞMELER

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından “Genetik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber” yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, KVKK Bülten’in 2. sayısını “Gölgede Kalan İzler: Unutulma Hakkı” teması ile yayımladı.

27.10.2023

IDENTIFY THEFT RESOURCE CENTER, ABD'DEKİ KÜÇÜK İŞLETMELERİN MARUZ KALDIĞI SİBER SALDIRILARLA İLGİLİ RAPOR YAYIMLADI

Kar amacı gütmeyen kuruluş Identify Theft Resource Center (ITRC), 2023 yılına ilişkin İş Etki Rapor’u yayımladı. Raporda, ABD’de faaliyet gösteren küçük işletmelerin siber saldırıya maruz kalma oranıyla ilgili istatistikler yer aldı. Rapor 551 küçük işletme sahibiyle görüşme yapılarak oluşturuldu.

Rapora göre, ABD’deki küçük işletme sahiplerinin %73’ü siber saldırıya maruz kaldığını bildirdi. Oluşan veri ihlallerinde en çok çalışan ve müşteri bilgilerinin hedef alındığı ifade edildi.

Rapora katılan işletme sahiplerinin %85’i siber saldırıya müdahale etmeye hazır olduklarını bildirirken, bu oranın geçtiğimiz sene %70 olduğu raporda ifade edildi.

Ayrıca, çok faktörlü kimlik doğrulama, zorunlu güçlü parolalar ve çalışanlar için erişim yetkisinin sınırlanması gibi iyi siber güvenlik uygulamalarının, katılımcıların yalnızca yaklaşık %30’u tarafından benimsendiği belirtildi.

27.10.2023

APD, ÇEREZLER İÇİN BİR "CHECKLIST" YAYIMLADI.

Belçika Veri Koruma Otoritesi APD, kuruluşların çerez kullanımının mevzuata uygunluğunun test edilebilmesi adına bir "checklist" yayımladı.

"Checklist", çerez uygulamalarında yapılması ve yapılmaması gerekenleri başlık altına alırken, yalnızca kesinlikle gerekli çerezlerin kullanımı için ilgili kişiden rıza alınmasına gerek olmadığını, diğer çerezler için ilgili kişinin onayının alınması gerektiğini ifade ediyor.

27.10.2023

SRİ LANKA, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ ATADI

Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurumu için yönetim kurulu üyelerini atadı.

2022 yılında onaylanan Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ardından, düzenleyici otoritenin yönetim kurulu üyeleri de atandı. İlk aşamada üyelerin, Kişisel Veri Koruma Kurumu’nun oluşturulması için planlama yapılması, örgütsel çerçevenin oluşturulması ve işe alım prosedürlerinin işletilmesinden sorumlu olduğu belirtildi.

20.10.2023