Aydınlatma Metni

 

GÜNGÖR HUKUK BÜROSU
ÇALIŞAN ADAYINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

 

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Değerli Çalışan Adayımız,
CV (Özgeçmiş) ve kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşırken ve mülakat süreçlerinde, aşağıdaki hususları dikkate almanızı sizden rica ediyoruz.

1.Verilerinizi Kim İşliyor?
Palladium Tower - Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Kat:10 Ataşehir/İstanbul- TÜRKİYE
adresinde mukim Güngör Hukuk Bürosu (“Güngör Hukuk”), www.gungorlaw.com olarak, elde ettiğimiz kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

2.Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedenlerle İşliyoruz?

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu m. 419, Kanun ve ilgili ikincil mevzuata göre Güngör Hukuk, iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının isim, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, transkript, dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler, video konferans gibi online mülakat telefon gibi veya yüz yüze mülakat yapılması durumunda mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları, iş başvurunuzda belirtmiş olduğunuz referanslar gibi kişisel bilgileri işleyebiliyoruz.

Özellikle yetkinliklerinizin değerlendirilerek iş sözleşmenizin kurulabilmesi, kişisel veri işleme konusunda temel hukuki dayanağımızı oluşturuyor. Buna göre, adaylığınız bağlamında, yetkinliklerinizle doğrudan ilgili olmayan herhangi bir kişisel bilgiyi ve özellikle özel (hassas) nitelikli verilerinizi (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı , biyometrik ve genetik verileri) belirtmekten kaçınmanızı, yazılı olarak verdiğiniz CV ve belgelerde ilgili kısımlar varsa karartarak bize vermenizi önemle tavsiye ediyoruz.

Kural olarak, gereken durumlar ve pozisyonlar için, yukarıda belirttiğimiz ilkeleri esas alarak, adaylığınızın değerlendirilmesi sürecinde adli sicil kayıtlarınızın incelenmesi gerekiyor. Bu nedenle adli sicil bilgilerinizin işlenebilmesi için sizden açık rızanızı talep ediyoruz (1)

Ayrıca, özgeçmişinizde yer alan referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb.) için, söz konusu kişi/kişilerin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınmasının ilk etapta sizin sorumluluğunuzda olduğunu bilerek bize bildirmenizi önemle tavsiye ediyoruz. İşe alım sürecinde, yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri uygulayabiliyoruz, bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlarla iş birliği yapabiliyoruz. Anılan testlerin sonuçları talebiniz üzerine sizinle paylaşılıyor ve işe alınmanız durumunda özlük dosyanızda saklı tutuluyor. Yine mülakat süreçlerinde uzman değerlendirme/assessment kuruluşlarıyla iş birliği yapabiliyoruz. Söz konusu değerlendirme ve testlerin yapılması ve bu konuda uzman kişi ve kurumlarla iş birliği amacıyla verilerinizin paylaşılması için sizden açık onayınızı talep ediyoruz (2).


3.Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedenlerle Aktarıyoruz?

Güngör Hukuk’ta, işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerinizin aktarımı söz konusu olabiliyor. Bu kapsamda, Güngör Hukuk içerisinde veya içinde olmamakla birlikte genel olarak “Veri İşleyen” sıfatıyla gizlilik sözleşmesiyle bağlı olarak çalışan yetkili kişilere (Hosting Servisleri, Database Bakım servisleri, HR-İşe Alım Danışmanlık, Değerlendirme / Assessment Kuruluşları gibi) işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla kişisel verileriniz aktarılabiliyor.

Bunun dışında; adli makamlarla (örneğin işe alım süreçlerinde bir uyuşmazlık durumunda mahkemelerle) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki dayanağıyla ve idari makamlarla (örneğin Kişisel Verileri Koruma Kurumundan gelen talepler, SGK; İŞ-Kur’dan gelen talepler) kanunda öngörülen durumlar ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki dayanağıyla, akademik kurumlarla (örneğin diplomanıza ilişkin verdiğiniz bilginin doğruluğunun denetlenmesi amacıyla), Güngör Hukuk meşru menfaatleri ve iş sözleşmesinin kurulması hukuki dayanağıyla, referanslarınızla (iş sözleşmenizin kurulması ve Güngör Hukuk meşru menfaatleri hukuki dayanağıyla), Sigorta Şirketleri, SGK, Vergi ve Hukuk Danışmanlarıyla (Güngör Hukuk meşru menfaatleri ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki dayanağıyla), istisnai olarak da Kanunun 5. maddesinde öngörülen fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (örneğin iş görüşmesinde rahatsızlanmanız durumunda sağlık kuruluşlarıyla) amaçlarıyla verilerinizin paylaşımı söz konusu olabilmektedir.

Özellikle COVID-19 süreçlerinde ortaya çıkan gereklilikler nedeniyle iş süreçlerimizde yardımcı yazılımlardan yararlanılması iş süreçlerinin planlanmasında kolaylık sağlayarak sizlerin de güvenliği bakımından yararlı görülmektedir. Bu kapsamda; Google Meeting, Zoom ve Microsoft Teams gibi yazılımların bulut hizmet sağlayıcı aracılığıyla hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin yurt dışında olması nedeni ile; bu platformların kullanılması durumunda yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacağından, veri işleme süreçlerinde yurtdışı aktarım konusunda Kanun hükümleri dikkate alındığında, açık rızanıza ihtiyaç bulunuyor (3).

Toplantılarımıza bu yazılımlar aracılığıyla katılmanız halinde, bunlara ait Gizlilik Politikasını, Üçüncü Taraf Açıklamalarını da incelemenizi öneriyoruz. Ayrıca, ilgili yazılımların kullandığı çerezler üzerinde de kontrol yetkiniz bulunduğundan çerez kullanımına ilişkin tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. 

Güngör Hukuk, işe alım bilgilerine erişimi Güngör Hukuk bünyesinde bu bilgileri "bilmesi gereken" kişilerle sınırlar.  Güngör Hukuk’taki belirli çalışanlar başvurunuzu işleme almak ve işe alım sürecini yönetmek üzere kişisel verilerinize erişebilir. Kişisel verileriniz Güngör Hukuk dışındaki üçüncü taraflara yalnızca şu durumlarda açıklanır:

  • yasa gerektirdiğinde;

  • polis veya diğer kolluk kuvvetleri tarafından yasal bir yardım talebine cevaben; ve/veya

  • Şirketin kendi bünyesinde çalışmayan avukatlarından veya üçüncü bir tarafla olan bir davayla bağlantılı olarak yasal tavsiye almak için.
     

4.Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Saklanması

Kişisel verilerinizi her zaman en güvenli ve en güvenli şekilde ve yalnızca işlemin amacına ulaşmak için gerekli olan zaman süresince tutmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla, verilerinizin değiştirilmesini veya kaybını veya yetkisiz erişimlerini mümkün olduğunca önlemek için gerekli fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Kişisel verilerinizi güvenli ortamlarda saklıyor ve aktarım yapılacaksa bu konuda gereken tedbirleri alıyoruz.

İşe alım süreçleri boyunca hakkınızda toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, Çalışan Adayı’nın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılıyor ve Çalışan özlük bilgileri kapsamındaki saklama sürelerine tabi olarak saklanıyor. İstihdam edilmemeniz durumunda aday statüsü ile vermiş olduğunuz kişisel verileriniz en fazla 2 yıl süre ile saklanıyor. Suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen dava ve ceza zamanaşımları süresince tutuluyor.
 

5.Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. Yine bazı durumlarda, referanslarınız veya çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki verilerden de kişisel verileriniz bize ulaşabiliyor. İşlediğimiz bilgiler kağıt ortamında (başvuru formları) gibi otomatik olmayan yöntemlerle toplanabildiği gibi, e-mail veya web form üzerinden gönderilen belgeler gibi kanallarla otomatik yöntemler ile de toplanabiliyor.
 

6.Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kanunun ’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.gungorlaw.com internet sitemizde bulunan formu doldurmak suretiyle, Palladium Tower - Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Kat:10 Ataşehir/İstanbul- TÜRKİYE adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@gungorlaw.com adresimize e-posta ile gönderebilirsiniz. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında  ayrıntılı  bilgiye,  internet  sitemizde  yer  alan Kişisel  Verilerin  İşlenmesi  ve Korunması Politikası’nı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma metni için lütfen tıklayınız.

Açık rıza metni için lütfen tıklayınız.