Biyometrik Veriler Nasıl Hukuka Uygun Olarak İşlenebilir?

Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler, kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için göz tanıma (iris taraması) kullanan Worldcoin'i araştırırken, kişilerin biyometrik verileri işlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

Biyometrik veriler, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (“GDPR”), “yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan kişisel veriler” olarak tanımlanmıştır. Hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hem de GDPR, biyometrik verileri özel nitelikli veri (sensitive data) olarak kabul etmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenebilmesi için ise, her iki düzenlemede de birtakım özel şartlar getirilmiştir. Ancak, genel nitelikli verilerin işlenebilmesi için gerekli şartlardan daha ağır olan bu şartların yerine getirilmesi, veri işleme faaliyetini tek başına hukuka uygun hale getirmeyecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da, veri işleme faaliyetinin ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil etmemesidir. Özellikle biyometrik veriler işlenirken, söz konusu işleme amacı daha ölçülü yöntemlerle yerine getirilebilecekken biyometrik verilerin kullanılması, ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Buna göre, yüz tanıma, göz tarama, parmak izi veya el/avuç okutma gibi yöntemler, başka yöntemlerle  veri işleme amacına ulaşılamıyorsa kullanılmalıdır. Fakat her olay özelinde, kullanılan yöntemin ölçülü ve gerekli olduğuna dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Anlatılanlar ışığında, Fransa, Almanya ve İngiltere veri koruma otoritelerinin başlattığı incelemelerin sonuçlanması durumunda, bu kurumların inceleme neticesindeki değerlendirmeleri ve kararları ayrıca takip edilecek olup bir gelişme olması durumunda siz değerli okuyucularımızla paylaşılacaktır.  

Sosyal Medya Paylaşım :