AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ

AVRUPA BİRLİĞİNDE REGÜLASYON VE UYUM ANLAMINDA YAŞANAN GÜNCEL GELİŞMELER

Bültenimizden regülasyon ve uyum alanına yönelik olarak Avrupa Birliği bünyesinde üye ülkelerin ve birlik organlarının verdiği kararlar ve düzenlemeler doğrultusunda yaşanan güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

AVRUPA'DA YANILTICI REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA İLİŞKİN YENİ KURALLAR

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, yanıltıcı reklamların kapsamını düzenleyen ve tüketicilere daha iyi bilgi sunulmasını sağlayacak yeni kurallar düzenliyor. Düzenleme kapsamında, AB'nin haksız ticari uygulamalar listesi güncelleniyor. Böylece, "çevre dostu", "doğal", "biyolojik olarak parçalanabilir", "iklim nötr" veya "eko" gibi geçerliliği kanıtlanmamış genel geçer ifadeler içeren çevresel söylemlerin kullanımı yasaklanmaktadır. Düzenleme sonrasında sadece onaylanmış ya da sertifikasyon programlarına dayanan sürdürülebilirlik etiketlerinin kullanımına izin verilecektir. Ayrıca ürünlere ilişkin garanti bilgilerinin daha görünür olmasına yönelik düzenlemeler de bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeler tüketicileri yanıltıcı ve haksız ticari uygulama ve reklamlardan korumak ve tüketicinin ürün seçimi konusundaki tercihini daha bilinçli yapmasını sağlamak adına gerçekleştirilmektedir.

05.10.2023

GOOGLE'IN VERİ POLİTİKASI HAKKINDA ALMAN REKABET KURUMUNA TAAHHÜTLERİ

Almanya Federal Rekabet Kurumu'nun (FCO) yaptığı açıklamaya göre, Google'ın kişisel veri işleme süreçleri hakkında yapılan incelemenin ardından; Google, kullanıcılara kişisel verilerini nasıl kullanacakları konusunda daha fazla seçenek sunacak değişiklikler yapmayı taahhüt etti. Yapılan açıklamaya göre söz konusu taahhütler, Google'ın bir Google hizmetinden aldığı kişisel verileri diğer Google hizmetleriyle birleştirdiği veya Google dışı kaynaklardan aldığı kişisel verilerle birleştirdiği veya bu verileri başkaca bir Google hizmetinde çapraz olarak kullanmak istediği durumları kapsıyor. FCO’nun açıklamasında Google’ın "gelecekte kullanıcılarına, kişisel verilerinin çeşitli hizmetleri arasında aktarılarak işlenebilmesi için için ücretsiz, belirli, bilgilendirilmiş ve açık bir şekilde onay verme imkanı sağlamak zorunda olacağını, bu amaçla, verilerin toplu olarak işlenmesi için uygun seçim seçenekleri sunmalıdır," denilirken, kullanıcı tercihlerine yönelik tasarımların da dark patterns içermeyecek şekilde dizaynı gerektiğini açıkladı.

05.10.2023

TESLA'NIN ALMAN FABRİKASINDA YAŞANAN İŞ KAZALARI

İş sağlığı ve güvenliği ile çervesel sosyal yönetişim hakkındaki gelişmeler sürerken, basında yer alan haberlere göre, Almanya'daki Tesla fabrikasında çarpıcı derecede yüksek sayıda iş ve çevre kazası meydana geliyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Tesla'nın otomobil üreten Grünheide fabrikasına geçen yıl yaklaşık 250 kez ambulans ve kurtarma helikopteri çağrıldı. Bu her iş günü için ortalama olarak en az bir kez ambulans çağırıldığını gösteriyor. Almanya'daki Tesla fabrikasında çalışan işçilerinin yanık ve ampütasyon gerektiren yaralanmalara maruz kaldığı bildirilirken ve gelecekte üretim hattında ölümlü kazaların da yaşanabileceğinden korkuluyor. IG Metall sendikası sözcüsü Dirk Schulze, "İş kazalarının bu sıklıkta yaşanması normal değil, bu sayı diğer otomobil şirketlerinde yaygın olandan birkaç kat daha fazla" dedi.

01.10.2023

AVRUPA KOMİSYONUNDAN BOOKING'İN BİRLEŞME İŞLEMİNE RET

Avrupa Komisyonu, Flugo Group Holdings AB'nin ('eTraveli') Booking Holdings ('Booking') tarafından satın alınmasına yönelik teklife, AB Şirket Birleşmeleri Yönetmeliği uyarınca izin vermedi. Söz konusu birleşme işlemi Booking'in Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki ('EEA') otel online seyahat acenteleri ('OSA') pazarındaki hakim konumunu güçlendirmesine olanak sağlayacaktı. Kararda, Booking'in bu endişeleri gidermek için yeterli bir çözüm yolu sunmadığı belirtildi. Online seyahat acentesi hizmetleri sunan Booking ve eTraveli, sektörde önde gelen iki servis sağlayıcı konumunda. Booking otel alanında online seyahat acentesi hizmetleri sunarken, eTraveli Avrupa'da uçak biletlerine ilişkin OSA hizmeti sunan ana sağlayıcılarından biri olarak görülüyor. Sadece EAA’da, OSA'lar yılda 100 milyar Euro'dan fazla işleme aracılık ediyor. Otel OSA hizmetleri, OSA pazarının en büyük ve en çok getiri sağlayan sektörünü oluştururken yıllık yaklaşık 40 milyar Euro gelir elde etmektedir.

01.10.2023

AB KOMİSYONU KAMERUN VE VİETNAM'I YÜKSEK RİSKLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKELER LİSTESİNE EKLEDİ

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 28.9.2023 tarihli sayısında yayımlanan karar ile, Kamerun ve Vietnam, Avrupa Birliğinde Kara Para Aklamayla Mücadele alanında yüksek riskli ülkeler arasına eklenmiştir. 2016/1675 AB Tüzüğünde yapılan değişikliklerin ardından, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine ilişkin Mali Eylem Görev Gücü'nün ("FATF") “Artırılmış İzleme Altındaki Yargı Alanları” (Gri Liste) listesinin güncellenmesi sebebiyle AB’de de söz konusu değişikliğe uygun olarak düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu doğrultuda FATF, 21-23 Haziran 2023 tarihleri arasındaki genel kurul toplantısında, Kamerun ve Vietnam'ı da Artırılmış İzleme Altındaki Yetki Alanları listesine eklemiştir. Bu değişiklikler ışığında AB Komisyonu da, yüksek riskli üçüncü ülkeleri belirlemek üzere yaptığı değerlendirmede; (AB) 2015/849 sayılı Direktifin 9. maddesi uyarınca, Kamerun ve Vietnam'ı yüksek riskli üçüncü ülkeler listesine eklemiştir.

28.09.2023